Verhalenworkshop

VerhalenworkshopHet vertellen van verhalen is zou oud als de mensheid. Verhalen brengen een gevoel over, zorgen voor begrip, geven richting. Mensen kunnen niet zonder verhalen: Een verhaal is sterker dan duizend argumenten of feiten.

Elk mens heeft een verhaal. Ook als werknemer heb je een verhaal over hoe je de werkomgeving, het team, het samenwerken beleefdt. Atlijd zitten er twee of drie rode draden in verschillende verhalen binnen een organisatie, afdeling of team.  Dit vormt de basis voor twee of drie centrale verhalen, verteld vanuit fictieve collega’s, die opgetekend zijn uit de individuele verhalen van medewerkers.

Waarom een verhalenworkshop?

De verhalenworkshop is bedoeld om medewerkers binnen één organisatie of afdeling (en vaak van meerdere teams) sterker te verbinden. Tijdens een workshop word een groep medewerkers (uit verschillende teams en met verschillende rollen) bij elkaar gebracht en krijgen ze hun verhaal, en het verhaal van de ander te horen. Daarna faciliteren we, in een veilige omgeving (liefst buiten de organisatie zelf) een gesprek: Wat herken je, en waar herken je jezelf niet in? Dit is het begin van een gesprek op een manier zoals je dat nog niet eerder met je collega’s had, en waardoor je meer begrip krijgt voor elkaars dilemma’s, problemen, gedrag en werkwijze. Dingen die nooit besproken werden maar wel – bewust of onbewust – een rol spelen bij de samenwerking worden nu uitgesproken. Met als resultaat een beter contact met elkaar, en daardoor een betere samenwerking.

Wanneer kies je als organisatie voor een verhalenworkshop?

De verhalenworkshop is geschikt voor alle organisaties waarbinnen er een af te bakenen groep medewerkers is die, meestal in meerdere teams, moet samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een  afdeling waarbinnen de samenwerking niet goed loopt omdat teams als ‘eilandjes’ functioneren. Vaak klagen mensen dan over de andere teams, collega’s of leidinggevenden, omdat ze niet lijken te begrijpen wat er belangrijk is, wat er gedaan moet worden, of omdat er geen oprecht respect is voor elkaar en elkaars inzet. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals de structuur van de afdeling , de manier waarop teams in de gelegenheid zijn om kennis uit te wisselen of het ervaren communicatieklimaat waardoor medewerkers zich wel veilig voelen om zich binnen het team uit te spreken, maar niet daarbuiten. De verhalenworkshop is dan een goed begin om bruggen te bouwen tussen eilandjes door het mogelijk maken van een veilig gesprek, het bevorderen van wederzijdse uitwisseling en begrip. Daarmee ontstaat een vruchtbare voedingsbodem voor samenwerking.

Hoe vind je de verhalen?

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en reden waarom verbinding nodig is, selecteren we in overleg met de opdrachtgever een groep medewerkers die een half uur tot een uur geinterviewd worden over hoe zij hun werk en samenwerking met collega’s ervaren. De interviews volgen het principe van responsive interviewing (Rubin & Rubin 2005, Abma & Widdershoven 2006) waarbij de geinterviewde vertelt over wat er voor hem of haar belangrijk is, en de interviewer hierop doorvraagt. 

De interviews analyseren we na afloop op zoek naar rode draden: Welke overeenkomsten zijn er tussen wat mensen vertellen, maar ook en welke verschillen zijn er? op deze manier is het mogelijk twee of drie centrale verhalen te vinden. We schrijven deze opnieuw op als één geheel als perspectief van een fictieve collega. Deze verhalen vormen vervolgens de basis voor één of meerdere workshopsessies (afhankelijk van de grootte van de totale groep medewerkers die betrokken zijn).

Meer informatie

Myriam Heffels ontwikkelde de verhalenworkshop op basis van haar master thesis onderzoek naar communicatieklimaat en op basis van de door Abma en Widdershoven beschreven theorie over responsieve methodologie. Wil je meer weten over de verhalenworkshop, of en zo ja hoe je die kunt inzetten binnen je eigen organisatie? Neem dan vandaag nog contact op!

Deel, volg, like!